Lịϲһ ϲúр ᵭіệո

Thông tin lịch cúp điện tại Tây Ninh theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Nam ngày 16/1/2023.

Lịch cúp điện TP. Tây Ninh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
16/01/2023

từ 08:00 – 11:30

Khu phố Hiệp Nghĩa và Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh; khu phố Ninh Đức và Ninh Phước phường Ninh Thạnh; Khu phố Ninh Thành thuộc phường Ninh Sơn Điện lực Thành Phố Tây Ninh

 

Thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng các đường điện Trung áp, hạ áp

16/01/2023

từ 08:00 – 17:00

Khu phố 5 phường III Điện lực Thành Phố Tây Ninh

 

Thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng các đường điện Trung áp, hạ áp

16/01/2023

từ 08:00 – 17:00

Khu phố Ninh Lộc và Ninh Thọ phường Ninh Sơn Điện lực Thành Phố Tây Ninh

 

Thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng các đường điện Trung áp, hạ áp

16/01/2023

từ 13:30 – 17:00

Ấp Trà Hiệp thuộc xã Trà Vong huyện Tân Biên Điện lực Thành Phố Tây Ninh

 

Thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng các đường điện Trung áp, hạ áp

16/01/2023

từ 13:30 – 17:00

Ấp Đồng Cỏ Đỏ thuộc xã Bình Minh; Ấp Tân Phước thuộc xã Tân Bình Điện lực Thành Phố Tây Ninh

 

Thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng các đường điện Trung áp, hạ áp

Lịch cúp điện H. Tân Biên

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
16/01/2023

từ 08:00 – 11:30

Tổ 4 khu phố 4 thị trấn Điện lực Tân Biên

 

Thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng các đường điện Trung áp, hạ áp

16/01/2023

từ 08:00 – 11:30

Ấp Sân Bay thuộc xã Tân Phong Điện lực Tân Biên

 

Thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng các đường điện Trung áp, hạ áp

Lịch cúp điện H. Dương Minh Châu

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
16/01/2023

từ 08:00 – 17:00

Ấp Phước Hiệp thuộc xã Phước Ninh Điện lực Dương Minh Châu

 

Thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng các đường điện Trung áp, hạ áp

Lịch cúp điện H. Châu Thành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
16/01/2023

từ 08:00 – 11:30

Ấp Suối Muồn thuộc xã Thái Bình Điện lực Châu Thành

 

Thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng các đường điện Trung áp, hạ áp

16/01/2023

từ 13:30 – 17:00

Ấp Thanh Sơn của xã Thanh Điền Điện lực Châu Thành

 

Thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng các đường điện Trung áp, hạ áp